مدارک ثبت طرح صنعتی حقیقی

  • کپی مدارک شناسایی شخص
  • نقشه عکس از محصول در ابعاد ۲۰ * ۲۰ سانتی متر
  • اظهانامه ثبت طرح صنعتی
  • تعیین طبقه محصول

پاسخی بگذارید